Kósza Sipos László

Kósza Sipos László

(Budapest, 1943. június 15.–Empelde [D], 1989. június 12.) festő, grafikus.
Autodidakta. Szentendrén Deli Antal és Pirk János szabadiskolájába járt, a rézkarc technikáját Kondor Bélától tanulta.  '68-ban a Károlyi Mihály emlékalapít-
vány ösztöndíjával Franciaországban dolgozott (Vence). 1971-ben elhagyta Magyarországot. Hanno-
verben, majd a közeli Empeldében telepedett le.
Tanulmányutak: 1976: Spanyolország, 1980: London, Velence. Kósza Sipos László a szentendrei festők harmadik generációjához tartozott. Korai művei Vajda Lajos, Ámos Imre, Barcsay Jenő hatását mutatják. Gyermekkorától Szentendrén élt, szoros kapcsolat fűzte Korniss Dezsőhöz, Czóbel Bélához, Deim Pálhoz. A szentendrei hagyományokhoz hűen első alkotói periódusában templomtornyok, feszületek, líraian átírt városképek, gömbakácok a jellemző motívumai.

Hannoverben elégikus hangulatú emléktöredékeket festett Szentendréről. A korábbi kolorista festő csaknem monokróm táblákkal jelentkezett. A városkép kristályszerűen széttördelt, origami-szerű kompozícióvá egyszerűsödik. A német kritika sűrűn hivatkozik e művek mediterrán hangulatára. Igen jelentősek pasztellképei, ahol az architektúra-foszlányokat finom pára lengi be, utalva az elmosódó, elkopó emlékekre.
Rézkarcai, vonalrajzai is jelentős csoportot alkotnak. Lapjait erőteljes vertikális hangsúlyok jellemzik. A formák széttördelése és egy sajátos új rendbe szervezése éppúgy jellemzi e műveket, mint olajképeinek, pasztelljeinek sora.
Életművének nagyrésze a szentendrei városkép jól ismert motívumaiból építkezik. Az egymáshoz búvó házak, tört tetőgerincek, apró padlásablakok, finom sziluettel vázolt templomtornyok között néhol egy feszület, másutt a jellegzetes gömbakác körvonalai tűnnek fel. A "konstruktív-szürrealista tematikát" megidézőn álomképszerű megjelenítés, gyöngyházfényű színvilág, kristálytömbökbe zárt, geometrikus struktúra jellemzi műveit. Míg a hetvenes évektől a konkrét motívumok helyett alkotásaiban egyre inkább a finom vonalhálózat, a rendkívüli gazdagságú textúra kel önálló életre, addig a nyolcvanas években készült művein a szomorúfűz, a temető vagy a templom képét felidéző motívumok rendeződnek elégikus hangvételű, szürreális kompozíciókká. Életművének jelentős részét, olaj- és pasztellképek sorát a szentendrei Ferenczy Múzeum őrzi.
Forrás: Artportal

• Paintings,   • Graphics  

  Artists
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
There are currently no product reviews
Artistic groups
Artgroups: Szentendrei Festők Társasága, Vajda Lajos Stúdió (VLS), Ikon csoport, Forgács Társaság, Pentaton csoport, Szentendrei Grafikai Műhely
DPÖTKT Szentendre book published in 2011: >> Who"s Who of Art
Currencies
Hungarian English